การคุ้มครองลิขสิทธิ์

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ terror-alert.com

 

การคุ้มครองลิขสิทธิ์

 

ระเบียบการคุ้มครองลิขสิทธ์ของเว็บไซค์ terror-alert.com มีข้อมูลสำคัญดังต่อไปนี้

  1. ข้อความลิขสิทธิ์ : เนื้อหาต่างๆ และข้อมูลภายในเว็บไซค์ terror-alert.com เป็นทรัพย์สินของทางเว็บไซค์อย่างถูกต้องตามกฏแต่เพียงผู้เดียว 
  2. การใช้เนื้อหา : การจำกัดการใช้เนื้อหาข้อมูลต่างๆ และการคัดลอกเนื้อหาภายในเว็บ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้บริการสามารถกระทำได้
  3. การละเมิดลิขสิทธิ์ : ทางเว็บไซค์มีการแจ้งกฎการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง และช่องทางการแจ้งปัญหาได้ผ่านทางอีเมล์ [email protected]
  4. การยกเว้นความรับผิดชอบ : เว็บไซค์ไม่มีการรับผิดชอบต่อพฤติกรรมผู้ใช้บริการ ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ของทางเว็บไซค์ 
  5. การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาลิขสิทธิ์ : ทางเว็บไซค์อาจมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาต่าง ๆ รวมถึงอัปเดตข้อมูล การคุ้มครองลิขสิทธิ์ ของผู้ใช้บริการให้ทราบผ่านทางหน้าเว็บไซค์ terror-alert.com ให้ทราบ และทางเจ้าหน้าที่ให้ทราบสามารถติดตาม หรือสอบถามได้ช่องทางที่ระบุได้ทุกเมื่อ

ท่านใดพบเห็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ของเว็บไซค์ terror-alert.com สามารถติดต่อมาได้ที่ [email protected]