นโยบายความเป็นส่วนตัว terror-alert.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม:เว็บไซต์ terror-alert.com มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญ:

ข้อมูลส่วนตัว: เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกเก็บเมื่อผู้ใช้ทำการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ terror-alert.com

ข้อมูลการใช้งาน: เว็บไซต์ terror-alert.com อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้งานของผู้ใช้ เช่น ข้อมูล IP ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ, วันเวลาการเข้าถึง, หน้าเว็บที่เยี่ยมชม, การคลิกลิงก์ เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล:เว็บไซต์ terror-alert.com อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:การให้บริการและการดูแลรักษาเว็บไซต์: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการและดูแลรักษาเว็บไซต์ terror-alert.com รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาบริการต่าง ๆ

การติดต่อ: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดต่อผู้ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอัปเดตสินค้าและบริการใหม่ ๆ ของ terror-alert.com หรือการส่งข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้: เราอาจใช้ข้อมูลการใช้งานเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น การปรับแต่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้ใช้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล:เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้หรือเกี่ยวกับกรณีที่ร้องขอตามกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้:

บริษัทในเครือ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในเครือของเราเพื่อวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจและการให้บริการ

บริการที่ได้รับความเป็นบุคคลที่สาม: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามที่เราจ้างเพื่อให้บริการเช่นการประมวลผลข้อมูลหรือการส่งอีเมลแทนเรา โดยเราจะดำเนินการให้มั่นใจว่าบุคคลที่สามที่ได้รับข้อมูลของคุณมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เข้าข่ายกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล:เรามีมาตรการที่เหมาะสมทางเทคนิคและองค์กรในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม เราใช้เทคโนโลยีระดับสูงและมาตรฐานในการป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความเป็นไปได้ของการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต การรับประกันความปลอดภัยที่เป็นระบบสมบูรณ์ในทุก ๆ กรณีไม่สามารถทำได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว:เราอาจปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดตในการดำเนินงานของ terror-alert.com เราจะเผยแพร่การปรับปรุงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในหน้าเว็บไซต์ของเราหรือแจ้งให้ทราบทางอื่นที่เหมาะสม

การติดต่อเรา:หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการใช้งานของเว็บไซต์ terror-alert.com โปรดติดต่อเราทางอีเมลหรือที่อยู่ที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของเรา