ข้อกำหนดและเงื่อนไข terror-alert.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อมูลส่วนบุคคล : เว็บพนันออนไลน์ของเราจะมีการจัดเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-สกุล, อีเมล, บัญชีธนาคาร หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ที่ทางเว็บไซต์ของเราจะต้องมีการนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการให้บริการของทุกท่าน โดยที่ข้อมูลทุกท่านที่ได้เข้ามาใช้บริการกับทางเรานั้น ทางเว็บไซต์ของเราก็มี การควบคุมดูแลด้วยระบบที่มีความปลอดภัยสูง และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ากับผู้ใด

การตรวจสอบอายุ : ผู้ที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บพนันออนไลน์ของเรา จะต้องมีอายุครบ 18 ปีขึ้นไป โดยที่การเข้ามาใช้บริการกับเรา ทางเว็บของเราจะขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบริการกับผู้ใช้งานที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดนี้

ข้อกำหนดการใช้งาน : การเข้ามาใช้บริการกับทางเว็บพนันออนไลน์ของเรา ทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับ ของทางเว็บไซต์ของเราที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจจะรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ทางเว็บไซต์ของเรา terror-alert.com ได้มีข้อกำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งทางเว็บของเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการ หากไม่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้

การยอมรับความเสี่ยง : การเดิมพันในทุกส่วนมีความเสี่ยงที่อาจจะเสียเงิน เพราะฉะนั้นในการใช้บริการจะต้องยอมรับความเสี่ยงในการเดิมพันผ่านทาง terror-alert.com ผู้ใช้บริการกับทางเว็บไซต์ของเรา จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับการเดินพัน

การจำกัดความรับผิดชอบ : เว็บพนันออนไลน์ของเรา terror-alert.com จะไม่ขอรับผิดชอบในการใช้บริการของทุกท่าน ในการเดิมพันผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ที่ได้ทำการเดิมพันไปแล้ว เพราะฉะนั้นควรที่จะตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะเลือกเดิมพัน